ליווי משברים עסקיים

עסק שמצליח צפוי להיתקל במשברים משלל סוגים. לעתים המשברים נובעים מסכסוכים המתנהלים מול צדדים שלישיים, ולעתים המשברים מתעוררים ב"בית" (בין דירקטורים או בעלי מניות או בעלי שליטה). לווי וייעוץ נכון, יעיל, מהיר ואפקטיבי מאפשר לעסקים לפתור את המשברים והתקלות הנקרות בפניהם, להכין עצמם לליטיגציה צפויה כראוי ו/או להימנע מליטיגציה, תוך הגעה לפשרה המיוחלת.
משרדנו עוסק לאורך שנים רבות בליווי וייעוץ של חברות ונושאי משרה מובילים, לרבות ייעוץ וליווי בישיבות דירקטוריון, באסיפות בעלי מניות, בהכנת תשתית ראויה להליכים משפטיים עתידיים (או בניסיון למנעם), בייעוץ שוטף לדירקטורים ונושאי משרה שמעורבים במערכת הכוללת של הסכסוכים, בליווי שוטף של עסקאות מורכבות העומדות על הפרק, במתן ייעוץ כיצד למזער סיכונים שכרוכים בליטיגציה פוטנציאלית, בסיוע בניהול המערכת התקשורתית, ככל שהיא נלווית לתהליכים הנ"ל, בניתוח סוגיות משפטיות ועובדתיות שעלולות להתעורר במסגרת ליטיגציה, תוך הסרת "המכשולים" עוד בטרם הופעתם, וכיו"ב.

תחומי עיסוק נוספים