סכסוכים ומאבקי שליטה בתאגידים

משרדנו הנו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום ניהול סכסוכים ומאבקי שליטה בתאגידים. משרדנו מלווה ומייעץ לחברות ונושאי משרה מובילים מתוך מטרה לראות את הדברים תמיד "צעד אחד קדימה".
בין יתר הסכסוכים שמשרדנו מטפל בהם, ניתן למנות גם: סכסוכים בנוגע להסכמי שליטה, סכסוכים במצב של "קיפאון" והיעדר יכולת לקבל החלטות במוסדות המוסמכים של הגוף הרלוונטי, סכסוכים בנוגע לעסקאות בעלי שליטה (בינם לבין עצמם ובינם לבין גופים שלישיים), סכסוכים בנוגע לניגודי עניינים והפרות חובות אמון וזהירות של נושאי משרה ושל בעלי שליטה, וכיו"ב.

תחומי עיסוק נוספים