סכסוכי שותפים והליכי פירוק

לעיתים יחסי שותפים, קרובים ככל שיהיו, עולים על שרטון, ולא אחת מגלה אחד השותפים, כי הוא איננו סומך עוד על שותפו. מציאות זו, גוררת אחריה סכסוכים רבים שבגינם אין מנוס מ"פירוק החבילה".
למשרדנו ניסיון בטיפול בסכסוכים מורכבים שנתגלעו בין שותפים, והוא מלווה את לקוחותיו, צעד אחר צעד, בהליכי פירוק השותפות בצורה היעילה והמיטבית להם. כל זאת, גם תוך ניתוח סוגיות משפטיות ועובדתיות "צפויות" שעלולות להתעורר לאור חילוקי הדעות הקשים בין השותפים, בין היתר תוך ייצוג לקוחותינו בהליכי פירוק בידי בית המשפט וחלוקת הנכסים בפירוק.

תחומי עיסוק נוספים