תהליך המיון

האיכויות הרבות הנדרשות ממתמחה במשרדנו, כמו גם מספרם המועט של משרות התמחות המוצעות, מחייבים אותנו במיון קפדני של המועמדים. ככלל, ההליך מתנהל בשני שלבים. בשלב הראשון מתבצע ריאיון מול עורך דין מהמשרד, ובשלב השני, ככל שהדבר רלוונטי מבחינת הצדדים, מרואיין המועמד גם על ידי שותף בצוות אליו יצוות המועמד הפוטנציאלי. במהלך הראיונות נדרשים המועמדים להציג, בין היתר, את יכולותיהם המשפטיות וניתן דגש גם על אישיותם ופועלם של המועמדים.

הגישו מועמדות בכתובת

office@scharflaw.com